[1]
Edukacyjnych, P.B. 2020. List of reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista recenzentek i recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” w 2020 roku. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review). 2, 31 (Dec. 2020), 261–263. DOI:https://doi.org/10.12775/32628.