https://apcz.umk.pl/OR/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Odrodzenie i Reformacja w Polsce: Ogłoszenia 2021-09-16T20:15:14+02:00 Open Journal Systems <p><span class="ff2 fc0 fs12 ">"Odrodzenie i Reformacja w Polsce" jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie. Od 2016 roku ukazuje się w wersji cyfrowej, jako referencyjnej, na zasadach open access, na licencji CC BY-ND i jest dostępne na Akademickiej Platformie Czasopism. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” otrzymało 70 punktów na liście MNiSW.”</span></p> <p><span class="ff2 fc0 fs12 ">Publikowane w periodyku artykuły dotyczą głównie renesansu polskiego i europejskiego oraz szeroko pojętej reformacji (od jej początków na ziemiach polskich po wiek XVII). Ponadto w czasopiśmie ukazują się tłumaczenia z języków klasycznych (głównie dzieł z okresu XV i XVI wieku), a także recenzje nowości wydawniczych, związanych tematycznie z profilem pisma.</span></p>