Nicko-Stępień, Paulina. „Źródła Dla Komentarza Tekstowego Nowego Testamentu W tłumaczeniu Jakuba Wujka Z Roku 1593. Studium Dz 2, 14–36”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 61 (luty 1, 2018): 235–257. Udostępniono listopad 27, 2021. https://apcz.umk.pl/OR/article/view/OiRwP.2017.08.