Modlińska-Piekarz, Angelika. „Doktryna I Polityka W łacińskiej Poezji Biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 61 (luty 1, 2018): 195–233. Udostępniono styczeń 27, 2022. https://apcz.umk.pl/OR/article/view/OiRwP.2017.07.