1.
KORDEL, Jacek. O nowożytnych wojnach religijnych, skuteczności propagandy i granicach Europy. Uwagi w związku z książką Christiana Mühlinga, Die europäische Debatte über den Religionskrieg (1679–1714) (Göttingen 2018). Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 5 marzec 2024, T. 67, s. 273–287. [udostępniono 21.6.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2023.10.