1.
POMIERNY-WĄSIŃSKA, Anna. W cieniu wielkiego jubileuszu. O najnowszej biografistyce Dantego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 5 marzec 2024, T. 67, s. 257–272. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2023.09.