1.
HANUSIEWICZ-LAVALLEE, Mirosława. Kto napisał Zwierzciadło człowieka krześcijańskiego? O pierwszych jezuickich tłumaczach pism Ludwika z Granady. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 5 marzec 2024, T. 67, s. 105–127. [udostępniono 13.6.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2023.04.