1.
HUBER, Steffen. Wspólnota zysków i strat (societas) jako nucleus wspólnoty politycznej u Aarona Aleksandra Olizarowskiego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 8 kwiecień 2023, T. 66, s. 137–160. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2022.05.