1.
ODRZYWOLSKA, Anna. Praktyka leczenia korespondencyjnego w połowie XVI wieku (na podstawie listów medyków włoskich do polskich pacjentów). Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 8 kwiecień 2023, T. 66, s. 7–33. [udostępniono 20.6.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2022.01.