1.
AUGUSTYNIAK, Urszula. Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 11 styczeń 2022, T. 65, s. 367–375. [udostępniono 10.12.2023].