1.
AUGUTYNIAK, Urszula. Recenzje. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 1 styczeń 2021, T. 64, s. 157–327. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/32653.