1.
GRZEŚKOWIAK, Radosław. The Forgery of Polish Traditions of Yore. On Two Legendary Medieval Customs Mentioned in Satyr albo Dziki mąż by Jan Kochanowski. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 25 marzec 2018, T. 61, s. 215–244. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.SI.10.