1.
MODLIŃSKA­-PIEKARZ, Angelika. Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 25 marzec 2018, T. 61, s. 107–145. [udostępniono 2.3.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.SI.06.