1.
TAZBIR, Janusz. Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 25 marzec 2018, T. 61, s. 41–65. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.SI.03.