1.
TAZBIR, Janusz. The Annihilation of the Arian “Capital”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 25 marzec 2018, T. 61, s. 11–40. [udostępniono 15.7.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.SI.02.