1.
SAMSONOWICZ, Henryk. Janusz Tazbir (1927–2016). Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 25 marzec 2018, T. 61, s. 5–9. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.SI.01.