1.
WITT, Christian Volkmar. Confessio im Konflikt. Eine Projektvorstellung. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 1 luty 2018, T. 61, s. 283–302. [udostępniono 19.6.2024]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.11.