1.
NICKO-STĘPIEŃ, Paulina. Źródła dla komentarza tekstowego Nowego Testamentu w tłumaczeniu Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Dz 2, 14–36. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 1 luty 2018, T. 61, s. 235–257. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.08.