1.
MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika. Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona. Odrodzenie i Reformacja w Polsce [online]. 1 luty 2018, T. 61, s. 195–233. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/OiRwP.2017.07.