Piacentini, M. „Jan Ślaski (1934–2022)”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 67, marzec 2024, s. 353-8, https://apcz.umk.pl/OR/article/view/49213.