Nowakowski, M. E. „Kalwińska Z Chrystusem Wojna I Odnaleziona Kolęda Paniom Saskim – Domniemany Autor I Edycja Wierszy Antyprotestanckich”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 67, marzec 2024, s. 151-97, doi:10.12775/OiRwP.2023.06.