Hanusiewicz-Lavallee, M. „Kto Napisał Zwierzciadło człowieka krześcijańskiego? O Pierwszych Jezuickich tłumaczach Pism Ludwika Z Granady”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 67, marzec 2024, s. 105-27, doi:10.12775/OiRwP.2023.04.