Gallewicz, A. „Boccaccio Czy Petrarka? O Wybranych źródłach Facecyi Polskich”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 67, marzec 2024, s. 33-58, doi:10.12775/OiRwP.2023.02.