Kalinowska, A. „Misja Janusza Radziwiłła W Londynie (1633)”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 66, kwiecień 2023, s. 175-9, doi:10.12775/OiRwP.2022.07.