Odrzywolska, A. „Praktyka Leczenia Korespondencyjnego W połowie XVI Wieku (na Podstawie listów medyków włoskich Do Polskich pacjentów)”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 66, kwiecień 2023, s. 7-33, doi:10.12775/OiRwP.2022.01.