Augustyniak, U. „Zasady Przygotowywania tekstów Do Rocznika «Odrodzenie I Reformacja W Polsce», Wydawanego Przez Instytut Historii Im. Tadeusza Manteuffla PAN”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 65, styczeń 2022, s. 367-75, https://apcz.umk.pl/OR/article/view/36987.