Nicko­-Stępień, P. „Sources for the Textual Commentary of the 1593 Jakub Wujek’s New Testament Translation. Study of Acts 2:14–36”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, marzec 2018, s. 167-89, doi:10.12775/OiRwP.2017.SI.08.