Nicko­-Stępień, P. „Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, marzec 2018, s. 147-66, doi:10.12775/OiRwP.2017.SI.07.