Modlińska­-Piekarz, A. „Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, marzec 2018, s. 107-45, doi:10.12775/OiRwP.2017.SI.06.