Tazbir, J. „Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, marzec 2018, s. 41-65, doi:10.12775/OiRwP.2017.SI.03.