Tazbir, J. „The Annihilation of the Arian “Capital””. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, marzec 2018, s. 11-40, doi:10.12775/OiRwP.2017.SI.02.