Machaj, D. „Always Faithful? Confessional Situation in Sixteenth-Seventeenth-Century University of Cracow”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 60, marzec 2018, s. 107-4, doi:10.12775/OiRwP.2016.SI.04.