Witt, C. V. ā€˛Confessio Im Konflikt. Eine Projektvorstellungā€¯. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, luty 2018, s. 283-02, doi:10.12775/OiRwP.2017.11.