Nicko-Stępień, P. „Źródła Dla Komentarza Tekstowego Nowego Testamentu W tłumaczeniu Jakuba Wujka Z Roku 1593. Studium Dz 2, 14–36”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce, t. 61, luty 2018, s. 235-57, doi:10.12775/OiRwP.2017.08.