[1]
U. Augustyniak, „Zasady przygotowywania tekstów do rocznika «Odrodzenie i Reformacja w Polsce», wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN”, OR, t. 65, s. 367–375, sty. 2022.