[1]
P. Nicko-Stępień, „Źródła dla komentarza tekstowego Nowego Testamentu w tłumaczeniu Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Dz 2, 14–36”, OR, t. 61, s. 235–257, luty 2018.