[1]
A. Modlińska-Piekarz, „Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona”, OR, t. 61, s. 195–233, luty 2018.