Kordel, J. (2024) „O nowożytnych wojnach religijnych, skuteczności propagandy i granicach Europy. Uwagi w związku z książką Christiana Mühlinga, Die europäische Debatte über den Religionskrieg (1679–1714) (Göttingen 2018)”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 67, s. 273–287. doi: 10.12775/OiRwP.2023.10.