Pomierny-Wąsińska, A. (2024) „W cieniu wielkiego jubileuszu. O najnowszej biografistyce Dantego”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 67, s. 257–272. doi: 10.12775/OiRwP.2023.09.