Hanusiewicz-Lavallee, M. (2024) „Kto napisał Zwierzciadło człowieka krześcijańskiego? O pierwszych jezuickich tłumaczach pism Ludwika z Granady”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 67, s. 105–127. doi: 10.12775/OiRwP.2023.04.