Kalinowska, A. (2023) „Misja Janusza Radziwiłła w Londynie (1633)”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 66, s. 175–195. doi: 10.12775/OiRwP.2022.07.