Odrzywolska, A. (2023) „Praktyka leczenia korespondencyjnego w połowie XVI wieku (na podstawie listów medyków włoskich do polskich pacjentów)”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 66, s. 7–33. doi: 10.12775/OiRwP.2022.01.