Augustyniak, U. (2022) „Zasady przygotowywania tekstów do rocznika «Odrodzenie i Reformacja w Polsce», wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 65, s. 367–375. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/OR/article/view/36987 (Udostępniono: 19 lipiec 2024).