Kowalski, W. (2019) „Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571)”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 62, s. 5–45. doi: 10.12775/OiRwP.2018.01.