Grześkowiak, R. (2018) „The Forgery of Polish Traditions of Yore. On Two Legendary Medieval Customs Mentioned in Satyr albo Dziki mąż by Jan Kochanowski”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 61, s. 215–244. doi: 10.12775/OiRwP.2017.SI.10.