Nicko­-Stępień, P. (2018) „Sources for the Textual Commentary of the 1593 Jakub Wujek’s New Testament Translation. Study of Acts 2:14–36”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 61, s. 167–189. doi: 10.12775/OiRwP.2017.SI.08.