Nicko­-Stępień, P. (2018) „Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 61, s. 147–166. doi: 10.12775/OiRwP.2017.SI.07.