Modlińska­-Piekarz, A. (2018) „Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 61, s. 107–145. doi: 10.12775/OiRwP.2017.SI.06.