Samsonowicz, H. (2018) „Janusz Tazbir (1927–2016)”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 61, s. 5–9. doi: 10.12775/OiRwP.2017.SI.01.