Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława. 2024. „Kto Napisał Zwierzciadło człowieka krześcijańskiego? O Pierwszych Jezuickich tłumaczach Pism Ludwika Z Granady”. Odrodzenie I Reformacja W Polsce 67 (marzec):105-27. https://doi.org/10.12775/OiRwP.2023.04.